توانیخشی قلبی

آیا میدانید در بازتوانی قلبی چه مراحلی طی می شود؟

  ۱- آموزش سبک زندگی : معمولا تیم درمانی درمورد ایجاد تغییرات در سبک زندگی سالم، مانند خوردن رژیم غذایی قلب، ورزش منظم، حفظ وزن سالم و ترک سیگار، از بیمار پشتیبانی... ادامه مطلب »
مترجم هوشمند سایت