چه کسانی نیاز به توابخشی قلبی دارند

افرادی نیاز به توانبخشی قلبی دارند که شامل موارد زیر باشند: ۱- حمله قلبی ۲- نارسایی قلبی ۳- فشار خون ریوی ۴- پیوند قلب یا ریه ۵- بیماری عروق کرونر ۶- درد... ادامه مطلب »
مترجم هوشمند سایت