بازتوانی قلبی

بازتوانی قلبی

بازتواني قلب يك برنامه ورزشي نظارت شده با هدف ارتقاء كيفيت زندگي است.

رسيدن به يك زندگي با كيفيت، يعني امكان انجام زندگي روزمره در سطح توقع فرد،يا حداقل محدوديت در توانائي روحي و فيزيكي است.

براي درمان اغلب مشكلات بيماران قلبي از دارو استفاده مي شود و معمولاً نيز نتيجه رضايت بخش است ولي مهمترين نقص در بيماران قلبي كه مي تواند باعث كاهش كيفيت زندگي ايشان شود.كاهش توانائي عملكرد جسمي – روحي – اجتماعي است كه براي درمان آن دارو نيز كارساز نيست و حتماً نياز به اجراي مداخلات بازتواني دارد.

اندیکاسیونهای بازتوانی قلبی جهت بیماران دارای سابقه :

   • بيمار آترواسكلرونيك شريان كرونري
   • بيماري حاد كرونري
   • انفاركتوس ميوكارد
   • جراي باي پس شريان كرونر
   • بالون آنژيوپلاستي
   • پيوند قلب
   • نارسائي پايدار احتقاني قلب
   • جراحي دريچه قلب
   • بيماران ديابتيك
   • بيماران با فشار خون بالا
   • تمامي افرادي كه پس از سن 40 سالگي مي خواهند ورزش را شروع نمايند.

شركت در يك برنامه توانبخشي قلبي ورزشي اساساً خطر حاصل از يك حمله قلبي را كاهش مي دهد. در همين راستا بخش بازتوانی کلینیک قلب نور در طبقه پنجم این مرکز افتتاح گردید.

اين مركز جزء مجهزترین و بهترین مراکز بازتوانی در شمال کشور می باشد

کادر درمانی بخش بازتوانی شامل سرپرست بخش بازتوانی- پزشک مسئول واحد بازتوانی – سرپرستار و دو نفر پرستار- کارشناس روان شناسی- کارشناس تغذیه – منشی و کمک پرستارو خدمه هرکدام یک نفر مي باشد.