بیمه های طرف قرارداد

لیست بیمه های طرف قرارداد کلینیک قلب نور

         بیمه تامین اجتماعی

             بیمه سلامت
           نیروهای مسلح

              بیمه ایران

               بیمه آسیا

               بیمه البرز

        بیمه آتیه سازان

                بیمه دی

                     دانا

                 SOS

                  پارسیان

                   رازی

                  معلم

                  نوین

 

                  کارآفرین

                      سامان

                 سرمد

                    میهن

                 تعاون

                   کوثر

                تجارت نو
سینا

                    آرمان

              شرکت نفت

            بانک کشاورزی     
               کمیته امداد

             بانک تجارت

                صدا و سیما

              بانک رفاه

 
                 بانک سپه

               بانک صادرات

                 بانک ملی