سونوگرافی

در این مرکز جهت رفاه حال مراجعه کنندگان گرامی علاوه بر روزهای شنبه تا چهارشنبه، صبح روزهای پنجشنبه و جمعه نیز سونوگرافی انجام می شود.

سونوگرافی

مترجم هوشمند سایت