آنژیوگرافی

آنژیوگرافی عروق کرونر روشی تصویربرداری است که از اشعه ایکس برای دیدن عروق خونی قلب استفاده می کند.

آنژیوگرافی یک آزمایش تصویربرداری است که با استفاده از اشعه ایکس، رگهای خونی بدن شما را مشاهده می کند. نتایج بدست آمده از آنژیوگرافی را آنژیوگرام می گویند. این آزمایش برای بررسی عروق یا رگهای باریک، مسدود، بزرگ شده یا بدشکل در بسیاری از قسمت های بدن از جمله مغز ، قلب ، شکم و پاها استفاده می شود.

آنژیوگرافی عروق کرونر بخشی از یک پروسه با عنوان کاتتریزاسیون قلبی می باشد. کاتتریزاسیون قلبی می تواند بیماری های قلبی و عروقی را تشخیص دهد و درمان کند. آنژیوگرافی عروق کرونر، که می تواند به تشخیص بیماری های قلبی کمک کند، شایع ترین نوع روش کاتتریزاسیون قلبی است.

در طی آنژیوگرافی عروق کرونر، نوعی رنگ که توسط دستگاه اشعه ایکس قابل مشاهده است به عروق خونی قلب تزریق می شود. دستگاه اشعه ایکس با سرعت تصاویری (آنژیوگرام) را می گیرد. در صورت لزوم، پزشک می تواند شریان های قلبی گرفته توسط لخته  (آنژیوپلاستی) را در طی آنژیوگرافی کرونر باز کند.

چرا آنژیو گرافی تجویز می شود؟

پزشک در صورت وجود علائم زیر ممکن است توصیه به انجام آنژیوگرافی عروق کرونر کند: