بیمه های طرف قرارداد

بیمه های پایه

بیمه سلامت ایرانیان،  بیمه تامین اجتماعی، بیمه های مسلح

بانک ها

بانک تجارت ، بانک ملت ، بانک سپه،  بانک صادرات ایران،  بانک کشاورزی، بانک مرکزی ایران،  بانک رفاه،  بانک ملی ایران، بانک مسکن، بانک توصعه صادرات، بانک صنعت و معدن

بیمه های مکمل

بیمه ایران،  بیمه دانا ،  بیمه آسیا، بیمه البرز، بیمه پارسیان،  بیمه میهن،  بیمه سینا، بیمه آتیه سازان،  بیمه معلم ،  بیمه رازی، بیمه سامان ، بیمه ما،  بیمه آرمان،  بیمه کوثر،  بیمه توسعه – بیمه پاسارگاد