راهنمای طبقات

راهـــنـــــمای طــبـــقــات

اسکن هسته ای

 • داروخانه
 • پذیرش اسکن هسته ای
 • صندوق
 • نگهبانی
 • پذیرش
 • اتاق پزشک
 • اکوی قلب
 • اتاق شرح حال
 • اکومری
 • تست ورزش
 • نوار قلب
 • واحد اداری (بیمه)
 • پذیرش
 • اتاق پزشک
 • تست ورزش
 • اکوی قلب
 • هولتر ریتم و فشار خون
 • نوار قلب
 • ABI
 • پذیرش
 • سونوگرافی
 • رادیولوژی
 • تراکم استخوان
 • اتاق بستری
 • اتاق پزشک
 • پذیرش
 • آزمایشگاه
 • پاتولوژی
 • بازتوانی قلب
 • مدیریت
 • واحد اداری (حسابداری)

کلینیک تخصصی قلب نور

مجهزترین مرکز غیر تهاجمی بیماری های قلب و عروق