نوبت دهی

چه طور نوبت بگیریم؟

به منظور رفاه حال مراجعین مرکز قلب نور، سامانه نوبت دهی مرکز قلب نور راه اندازی شد.  از این پس مراجعین می توانند نوبت خود را برای پزشک مورد نظر از طریق تلفن، وبسایت و اپلیکیشن رزرو کنند.

به منظور دریافت نوبت تلفنی، مراجعین می توانند با شماره  91004044-013 تماس گرفته و نوبت خود را برای پزشک مورد نظر رزرو کنید.

نحوه احذ نوبت از طریق سایت و اپلیکیشن نیز در ویدیوهای زیر آموزش داده شده است.

نوبت دهی اینترنتی

نوبت دهی از طریق اپلیکیشن