دریافت جواب آزمایش

مراجعین محترم کلینیک قلب نور ، شما می‌توانید با در اختیار داشتن شماره قبض و رمز اینترنتی مندرج در قبض آزمایشگاه نتایج آزمایش خود را به طور مستقیم از وب‌سایت مرکز قلب نور دریافت نمایید.

آزمایشگاه مرکز قلب نور به منظور رفاه حال مراجعین محترم، مهر و امضای دیجیتال مسئول فنی آزمایشگاه را در جواب دریافت‌شده از طریق وب‌سایت ثبت کرده است. بنابراین فایل دریافتی به منزله جواب نهایی و تایید شده‌ می‌باشد.

کاربر گرامی شمار می‌توانید با استفاده از اطلاعاتی که بروی قبض پذیرش شما درج شده‌است، جواب  خود را از سامانه جوابدهی آنلاین دریافت کنید.