ماموگرافی چگونه انجام می شود؟

همراهان گرامی مرکز قلب نور

اگر میخواهید بدانید که ماموگرافی چه گونه انجام می شود، ویدیو زیر را به طور کامل مشاهده کنید.

قابل توجه است که ماموگرافی مرکز قلب نور با تمامی بیمه های پایه و تکمیلی دارای قرارداد می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.