بازتوانی قلبی

بازتوانی قلبی

بازتوانی قلبی برنامه ای دقیق وتحت نظارت پزشک است که برای کمک به بهبود سریعتر بیماران قلبی و بهتر کردن عملکرد فیزیکی،روحی واجتماعی این بیماران تجویز می شود. هدف از برنامه بازتوانی قلبی کند کردن، متوقف کردن و حتی معکوس کردن روند پیشرفت بیماری های قلبی عروقی می باشد.بازتوانی قلبی باعث بهبود ظرفیت عملکرد و کیفیت زندگی شده و عوامل خطر زا را کاهش می دهد وباعث ایجاد حس سلامتی و خوش بینی به آینده می گردد.

چه کسانی نیازمند بازتوانی قلب می باشند؟

کلیه افرادی که تحت عمل جراحی قلب باز عمل دریچه ،پیوند قلب ویا آنژیوپلاستی قرار گرفته اند. افرادی که دچار نارسایی قلب یا سکته قلبی شده اند. افراد بالای چهل سال که زندگی کم تحرک داشته اند ومایل به شروع تمرینات ورزشی جهت پیشگیری از مشکلات قلبی هستند. افرادی که درهنگام فعالیتهای ورزشی عادی دچار تنگی نفس،ضعف مفرط،افت فشار،تپش شدید و غیر طبیعی قلب می گردند.

بیمار گرامی بازتوانی قلبی برنامه ای دقیق وتحت نظارت پزشک است که برای کمک به بهبود سریعتر بیماران قلبی و بهتر کردن عملکرد فیزیکی،روحی واجتماعی این بیماران تجویز می شود. هدف از برنامه بازتوانی قلبی کند کردن،متوقف کردن و حتی معکوس کردن روند پیشرفت بیماری های قلبی عروقی می باشد.بازتوانی قلبی باعث بهبود ظرفیت عملکرد و کیفیت زندگی شده و عوامل خطر زا را کاهش می دهد وباعث ایجاد حس سلامتی و خوش بینی به آینده می گردد.

بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت (WHO)، بازتوانی قلبی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که انجام آن،بیمار قلبی را به سطحی از توان فیزیکی و روحی می رساند که امکان انجام کارهای شخصی و بازگشت به جایگاه اجتماعی و زندگی فعال قبلی خود را داشته باشد. افراد زیر با مشاوره و تشخیص متخصصین قلب و عروق ،جراحان قلب جهت بازتوانی قلبی به این بخش ارجاع داده می شوند. کلیه افرادی که تحت عمل جراحی قلب باز و پیوند عروق قلبی (CABG) قرار گرفته اند.

  1. کلیه بیمارانی که تحت عمل ترمیم و یا تعویض دریچه های قلبی قرار گرفته اند.
  2. کلیه بیمارانی که تحت آنژیوپلاستی(PTCA) قرار گرفته اند.
  3. کلیه بیمارانی که بعد از نارسایی شدید قلبی مورد عمل پیوند (Heart Transplant) قرار گرفته اند.
  4. کلیه افرادی که دچار سکته قلبی شده اند. کلیه افرادی که دچار نارسایی قلب می باشند(Heart Failure).
  5. کلیه افراد بالای چهل سال که تا کنون زندگی کم تحرک وفعالیت فیزیکی کمی داشته اند ومایل به شروع تمرینات ورزشی جهت پیشگیری از مشکلات قلبی هستند.
  6. کلیه افرادی که به هر دلیل در هنگام انجام حرکات فیزیکی و فعالیت های ورزشی عادی دچار تنگی نفس،ضعف مفرط،افت فشار،تپش شدید و غیر طبیعی قلب می گردند.