دسته بندی بخش های کلینیک: بخش های کلینیک

ماموگرافی

ماموگرافی

ماموگرافی یکی از روش های تشخیص سریع بیماری…
فیزیوتراپی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی یکی از کارهای بسیار حساس و مهم…
داروخانه

داروخانه

داروخانه شبانه روزی کلینیک قلب نور در زمینه…
آزمایشگاه

آزمایشگاه

در آزمایشگاه تخصصی کلینیک قلب نور انواع آزمایشات…
رادیولوژی

رادیولوژی

کلمه رادیولوژی از دو واژه رادیو (موج تابش)…
سونوگرافی

سونوگرافی

سونوگرافی یکی از روش‌های تصویربرداری است که تقریباً…